ROT-AVDRAGET

Vad är ett ROT-avdrag?
Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som ROT-arbeten och ger rätt till skattereduktion om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du äger (fritidshus, hus och bostadsrätt).

Vi hanterar ROT-avdraget med skattemyndigheten.

Skattereduktion för husarbeten medges med 30% av arbetskostnaden och med högst 50 000 sek per person och år.

Är man 2 personer som äger fastigheten, så är avdraget 100 000 kr.

Mer information om hus-/ROT-arbete på Skatteverkets hemsida:
www.skatteverket.se