Vad gäller när du byter elcentral i en bostadsrätt?

Är det dags att byta elcentralen i din bostadsrätt, eller vill du flytta ditt proppskåp till en annan del av lägenheten? Att byta elcentral i en bostadsrätt kan verka krångligt, men med hjälp av en auktoriserad elinstallatör blir bytet både smidigt och säkert. Elcentralen, eller proppskåpet som det tidigare kallades, är hjärtat i ditt hems elanläggning och det är därifrån som elen distribueras till olika delar av din bostad. Vi hjälper dig att reda ut vad som gäller när det kommer till installation och byte av elcentralen i en bostadsrätt!

Byta elcentral bostadsrätt

Vem ansvarar för elcentralen i en bostadsrätt?

Vem som ansvarar för elcentralen i en bostadsrätt kan ibland vara en gråzon, men generellt sett är det du som bostadsrättsinnehavare som ansvarar för elcentralen och de elektriska installationerna i din lägenhet. Bostadsrättsföreningen ansvarar däremot för de fasta elinstallationer som finns i fastighetens allmänna utrymmen, som exempelvis i trapphuset, i tvättstugan och för den el som leder fram till din lägenhet och din elcentral. Vem som ansvarar för elen och bytet av elcentralen i en bostadsrätt kan dock regleras annorlunda i föreningens stadgar, så det är viktigt att ta reda på vad som gäller i just din fastighet. Det kan också vara föreningen som ansvarar för bytet ifall elledningarna som tjänar din lägenhet även är kopplade till dina grannars lägenheter.

Bostadsrättsföreningen ansvarar alltså för att den övergripande elförsörjningen till fastigheten är säker och uppfyller gällande föreskrifter. Däremot är det vanligtvis upp till varje enskild bostadsrättsinnehavare att se till att installationerna i den egna lägenheten är säkra och fungerar som de ska. Det är rekommenderat att regelbundet låta en elektriker kontrollera och felsöka ditt elsystem för att säkerställa att allt är i gott skick.

Kan man flytta ett proppskåp/elcentral?

Att flytta ett proppskåp/elcentral till en annan del av din bostad är fullt möjligt, men det kräver en del planering och professionell hjälp. Du kanske vill flytta elcentralen för att skapa mer utrymme, för att du ska bygga om eller för att du helt enkelt tycker att den passar bättre i en annan del av rummet eller hemmet. Att flytta elcentralen/proppskåpet påverkar dock elsystemet i fastigheten, och därför behöver du sannolikt få ett godkännande från din bostadsrättsförening innan du flyttar elcentralen.

När man flyttar en elcentral måste man säkerställa att alla kablar och anslutningar förblir säkra och korrekt installerade, och det kan innebära både en del nya installationer och att befintliga installationer måste anpassas. Elinstallationer likt denna måste, förutom föreningens egna regler, också alltid följa gällande byggregler och föreskrifter kring elinstallationer. Felaktigt utförda elinstallationer kan leda till allvarliga olyckor som elchocker eller bränder, och därför får arbetet enbart utföras av auktoriserade elektriker.

Låt en elektriker byta elcentralen i din bostadsrätt

Vill du byta elcentralen i din bostadsrätt, eller flytta den till en ny plats i hemmet? Låt våra auktoriserade elektriker på Elarbete utföra dina elinstallationer! Vi säkerställer att ditt byte av elcentral i bostadsrätten utförs på ett säkert och korrekt sätt, och att installationen uppfyller alla säkerhetsföreskrifter och regler som gäller för din fastighet. Självklart kan vi även hjälpa dig med bland annat felsökning av el, jourservice, byte av jordfelsbrytare och andra elinstallationer.

Läs mer om våra tjänster eller kontakta oss idag så berättar vi mer!