RUT & Rotavdrag Elektriker

Vad är RUT och ROT-avdrag?

Dessa avdrag erbjuder skattesubventioner för privatpersoner som anlitar olika hemrelaterade tjänster. Skattesubventioner innebär ekonomiskt stöd som resulterar i rabatterade priser på olika varor och tjänster. Utöver hemarbeten kan allmänna tjänster och produkter också kvalificera för subventioner, såsom installation av solceller med 15% avdrag eller installation av laddbox med 50% avdrag.

När du anlitar en elektriker är det ROT-avdraget som gäller.

Vi hanterar ROT-avdraget med skattemyndigheten. Skattereduktion för husarbeten medges med 30% av arbetskostnaden och med högst 50 000 sek per person och år. Är man 2 personer som äger fastigheten, så är avdraget 100 000 kr per år.

Gröna ROT-avdrag

Skattereduktionen ges för de debiterade kostnaderna för arbete och material med:

  • 15 procent för installation av solceller.
  • 50 procent för installation av lagring av egenproducerad elenergi.
  • 50 procent för installation av laddningspunkter till elfordon.

Frågor och svar

Vad ingår i ROT-avdrag?

ROT-avdraget omfattar en subvention på 30% för renoverings- och hantverkstjänster, vilket innebär att du kan dra av en del av kostnaderna för arbeten relaterade till renoveringar.
Hantverksarbete och renovering
Läs mer om vilka arbeten som omfattas av ROT-avdraget och vilka kriterier som måste uppfyllas för att ansökan ska vara giltig hos Skatteverket.

Vad ingår i RUT-avdrag?

RUT-avdraget ger en subvention på 50% och omfattar hushållsnära tjänster. Vanligtvis förknippas det med städning, men det gäller även för andra tjänster såsom flytthjälp, barnpassning, snöskottning och trädgårdsarbete.
Hushållsnära tjänster
Läs mer om vilka tjänster som omfattas av RUT-avdraget och vilka krav som måste uppfyllas för att ansökan ska vara giltig hos Skatteverket.

Vem kan ansöka om ROT-avdrag och vem är berättigad till RUT-avdrag?

Det finns vissa grundläggande kriterier som måste uppfyllas för att kunna dra fördel av ROT- och RUT-avdrag.
Grundläggande krav:
Över 18 år
Ha betalat skatt det senaste året
Arbetet måste uppfylla kraven för avdrag
Speciella omständigheter:
Arbetet måste vara betalt före årsskiftet för att kunna inkluderas i nästa års deklaration
Ansökaren måste ha kvar ROT/RUT att utnyttja
Ansökaren måste bo i bostaden på heltid eller deltid
För bostadsrätter gäller endast arbete inom bostadens väggar
För småhus får arbetet inte vara äldre än 5 år, om det inte handlar om att återställa bostaden
RUT- och ROT-avdragen beräknas per person, vilket innebär att du och din partner kan dra nytta av era gemensamma avdrag om ni bor tillsammans och har samma renoveringsbehov.

Hur mycket ROT-avdrag kan man göra?

Det maximala beloppet för ROT-avdrag är 50 000 kr per år, men du kan inte dra av mer än vad du har betalat i skatt under det aktuella skatteåret.
ROT-avdrag: 50 000 kr/år
OBS! Tänk på att ROT-avdrag inte omfattar transporter eller materialkostnader – se till att leverantören tydligt specificerar vad som ingår.

Kan man ansöka om ROT-avdrag i efterhand?

Tyvärr är det inte möjligt att ansöka om varken RUT- eller ROT-avdrag i efterhand. Ansökan måste göras innan arbetet påbörjas och det är ditt ansvar som beställare att se till att detta bekräftas skriftligt.

Vad är grönt rotavdrag?

Grönt ROT-avdrag är en term som används för att hänvisa till ROT-avdrag som syftar till att främja energieffektiva renoveringar och installationer som bidrar till en mer hållbar miljö. Det inkluderar åtgärder såsom installation av solpaneler, värmepumpar, energieffektiva fönster och isolering. Genom grönt ROT-avdrag kan privatpersoner få ekonomiskt stöd i form av avdrag på skatten för att genomföra sådana gröna renoveringsprojekt, vilket uppmuntrar till investeringar i miljövänliga lösningar för hemmet.

Offertförfrågan